A ako AMÁLKA, R ako ROZPRÁVKA - šlabikárová knižka

Kód: 1
€21,50
Skladom

Originálna detská knižka na poznávanie písmen a prvé kroky k čítaniu s porozumením.
Jemným humorom a zvedavými otázkami zaujme deti i rodičov. Využiť sa dá ako doplnkové čítanie ku šlabikáru. Pomôže aj deťom, ktorým ide čítanie trošku ťažšie. Poteší a prekvapí v domácom vzdelávaní.
Pre dievčatá i chlapcov.

Detailné informácie

Podrobný popis

Pre školy a školské zariadenia - TITUL JE HRADENÝ Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MŠVVaŠ SR

Šlabikárová knižka A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA sa nachádza v Zozname schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov,

Objednávky pošlite spolu so svojími fakturačnými údajmi na adresu: katka@najvzdelavanie.sk alebo volajte na +421 918 173 127

O knižke

Spojením detskej knižky a šlabikára vznikla jedinečná šlabikárová knižka. Pre radosť z čítania.
Hlavnými hrdinami krátkych, milých príbehov je dievčatko a jej kocúrik. Niekedy idú spolu električkou ku starkej, inokedy s tatom na výlet, či s mamou do múzea. Každé písmeno abecedy prináša nový zážitok. Farebné ilustrácie lákajú ku hľadaniu rôznych detailov. V textoch sa realita prelína s fantáziou. Nuda pri učení nehrozí. Ani moralizovanie. Veľké tlačené písmená povzbudzujú k samostatnému čítaniu. Učiť sa čítať z tejto knižky deti naozaj baví. Tráviť pri nej čas spoločne s rodičmi ešte viac. Čítať a smiať sa. Príjemné emócie napomáhajú učeniu.
Vnímať svet okolo seba otvorenými očami a tešiť sa zo života. V tom je čaro i posolstvo tejto výnimočnej vzdelávacej knižky. 

Pri osobnom zoznámení sa s knižkou v nej iste objavíte Komenského zásadu od jednoduchého k zložitejšiemu, Montessori rešpektujúci prístup a Roggersovu slobodu učenia. 

Prvá slovenská šlabikárová knižka A AKO AMÁLKA R AKO ROZPRÁVKA podporuje vzťahové väzby v rodine, spája učenie so životom. Je interaktívnou knižkou v najlepšom zmysle slova. Patrí do rúk deťom i dospelým na spoločné čítanie. Podporuje prirodzenú detskú zvedavosť, zdravý zmysel pre humor a fantáziu. Posilňuje spoluprácu, vzájomnú úctu, rešpekt a dôveru. Rozvíja emocionálnu inteligenciu, komunikačné zručnosti, tvorivosť a kritické myslenie.

Obrázok písmena L

Ako vyzerá šlabikárová knižka?

Knižka sa skladá z dvoch, vzájomne sa prelínajúcich častí. Čítankovej a šlabikárovej. Obe sú vysvetlené v úvode knihy. Čítankovú časť tvorí 37 motivačných dvojstrán, každá obsahuje krátky text s novým písmenom a k nemu celostranovú ilustráciu. Šlabikárovú časť tvorí 13 precvičovacích dvojstrán na čítanie slabík, slov, obrázkov a viet.

Pripravili sme pre vás aj inšpiratívne návody ako pracovať s knižkou

Texty, písané detsky zrozumiteľným spôsobom a ilustrácie s prepracovanými detailami tvoria spolu zmysluplný, pútavý a vtipný celok všetkých písmen abecedy. 

Ukážka ako vyzerá knižka Ukážka ako vyzerá knižka

Dvojstránka písmena T

Komu je šlabikárová knižka určená?

  • Rodičom na spoločné čítanie a učenie sa s deťmi v domácom vzdelávaní
  • Predškolákom, prvákom, druhákom ako doplnková čítanka
  • Predškolákom a prvákom na prázdninové čítanie
  • Deťom s narušenou schopnosťou komunikácie a špecifickými poruchami čítania
  • Učiteľom v predprimárnom a primárnom vzdelávaní ako tvorivá a inšpiratívna metodická príručka

Ako sa dá knižka podľa veku a schopností dieťaťa využívať?

Knižka môže s deťmi rásť. Alebo opačne:)

Prvák

Prvák, ktorý pozná veľké tlačené písmená sa rýchlo v knižke zorientuje a nájde si strany, ktoré môže sám s hrdosťou a radosťou prečítať. Prirodzene a intuitívne si osvojuje základy čítania s porozumením. Dlhšie texty s malými tlačenými písmenami číta opäť s dospelým. Dospelý číta text a dieťa v ňom číta farebne vyznačené písmená, slabiky, slová. Rozvíja orientáciu v texte, získava potrebnú sebadôveru pre rozvoj čitateľských zručností.

Dieťa, ktorému čítanie robí ťažkosti

Dieťa, ktorému vyjadrovanie alebo čítanie robí ťažkosti, má možnosť pri knižke sa uvoľniť, zasmiať, zabaviť. Zbaviť sa stresu z chýb. Trénovať pozornosť, sluchové a vizuálne vnímanie. Rozoznávať a pamätať si písmená spojené s konkrétnymi emóciami, zážitkami. Spontánne rozvíjať a trénovať rečové schopnosti, myslenie, predstavivosť, kreativitu. Posilňovať sebavedomie potrebné k pocitu vlastnej úspešnosti.

Predškolák

Dieťaťu v predškolskom veku ponúka knižka zoznamovanie sa s písmenami, nácvik orientácie v texte, prácu s informáciami, ich triedenie a spracovanie, rozvoj kritického myslenia. Dôležitým predpokladom plného využitia možností knižky zostáva interakcia dieťaťa s dospelým.

Dvoj až trojročné dieťa

Trojročné, možno i dvojročné dieťa môže objavovať v ilustráciách a obrázkoch známe i nové veci, pomenovávať ich, hľadať kocúrika, Učí sa orientovať v knihe, cvičí si zrakové vnímanie. Je dôležité, aby sa dieťaťu pri pozeraní, či čítaní knižky venoval dospelý. Aby dieťa mohlo komunikovať o tom, čo ho v knižke zaujalo. Aby sa mohlo pýtať, učilo sa debatovať, argumentovať. Okrem komunikačných zručností podporuje knižka sociálnu interakciu, rozširuje slovnú zásobu, trénuje pamäť, myslenie, vnímavosť a všímavosť. Rozvíja emocionálnu inteligenciu a intelekt.

Ukážka čítankovej stránky

Všetky texty a ilustrácie v knižke sú originálnou tvorbou autorov. Tvorené precízne a s láskou. Veríme, že ju tam nájdete.

Pripravujeme rady a nápady, ako so šlabikárovou knižkou, čo najlepšie pracovať.
Ďalšie informácie sa dozviete na najvzdelavanie.sk  a na našej facebookovej stránke Vzdelávanie, ktoré baví